تماس تلفنی ظریف با همتایان روسی و چینی درباره یمن‎