متفاوت‌ترین ضربه‌ای که پرسپولیسی‌ها به استقلال زدند انتقام این بار روی سکو!