کسی مجبور به خرید سرخابی‌ها نیست/ واکنش به حضور خودروسازان