فرنگی‌كاران اعزامی معرفی شدند/ لغو اردوی مشترك ایران و آمریكا