نورمحمدی: استقلالی‌ها کار سوشا را زشت می‌دانند اما بارها به هواداران ما ۴ نشان دادند