علیپور: پیراهنم که با آن در دربی گل زدم را بایگانی می‌کنم/ امیدوارم به الهلال هم گل بزنم