خداحافظی جرارد با هواداران لیورپول بعد از آخرین بازی در آنفیلد