سختی‌ها را با آرامش تجربه کنید/ در اوج مشکلات قدرت لبخند را فراموش نکنید