از اقدام تعجب‌برانگیز وزیر ارشاد تا انتخاب دلقک هفته+تصاویر