تقدیر باشگاه نفت از شاگردان منصوریان؛ ستاره‌های نفتی، قهرمانی‌تان مبارک!