جشن بعثت رسول گرامی اسلام (ص) در کرمانشاه برگزار شد