نیویورک‌تایمز: توافق هسته‌ای برای تقویت یک جناح در ایران است