شکست خانگی لیورپول برابر کریستال پالاس/ وداع تلخ جرارد با آنفیلد