سرنگونی بالگرد سوریه توسط جنگنده های ترکیه/ کشته شدن وزیر نفت داعش در عملیات نیروی ویژه آمریکا در سو