با این همه ناراحتی حرفی نمی‌زنم/فشار روی استقلال بسیار زیاد است