تاتنهام از سد هال سیتی عبور کرد/ برد اورتون در خانه وستهام