ترافیک سنگین در محور هراز/ ادامه محدودیت‌ها تا بامداد