پیروزی ملی پوشان والیبال ایران در سومین بازی تدارکاتی