شناسنامه دانش‌آموزان سوادکوه‌ شمالی یک‌روزه صادر می‌شود