نماینده ولی فقیه: اتحاد و همدلی امتیاز شاخص مردم استان گلستان است