فرهاد صداقت: فغانی نسبت به تیم تراکتورسازی و تماشاگرانش کم‌لطفی کرد