خدمات رسانی بهزیستی به بیش از ۲۵۰۰مددجو در آسایشگاه‌های گیلان