مشاور هاشمی: وقتی احمدی‌نژاد رفت فقط 3 روز گندم ذخیره داشتیم