مرد کوهنورد مصدوم از سوی اورژانس 115یاسوج امداد رسانی شد