چگونه می‌توان با کمک دوربین گوشی یک نوع خطرناک از سرطان چشم را تشخیص داد؟