تقدیر ویژه از جرارد برای آخرین بازی در آنفیلد (ویدیو)