اجرای طرح ختم قرآن در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم