قلعه‌نویی: این فصل 6 جوان را به فوتبال ایران معرفی کردم/ سپاهان لیاقت قهرمانی داشت