رویترز: جنگنده‌های ترکیه یک جنگنده سوری را هدف قرار دادند