فردی که پهپاد خود را بر فراز کاخ سفید به پرواز در آورده بود، دستگیر شد!