مراسم سالروز مبعث پیامبر اکرم در صربستان برگزار شد