اتفاق عجیب روی آنتن زنده تلویزیون: 30 درصد سینماگران ایران معتادند؟!