قالیباف:شهرداری تهران میتواند سال آینده نمایشگاه کتاب را در تپه های عباس آباد برگزار کند