دکتر حسن قدیری ابیانه :چهره آل سعود به مانند چهره نتانیاهو ننگین کثیف و خونین است