نامه هنرمندان از پرستویی تا هانیه توسلی به استاندار همدان/ تخریب را بس کنید