قلعه‌نویی: افشارزاده صحبت کند تا من هم مطالبی را بگویم/بیک‌زاده گفت مریض است