فرکی بدون لقب اما دوست‌داشتنی و محبوب/ آقای وزارت پرسپولیس برزخی و استقلال منزوی را تحویل بگیرید