رقابت 24 تیم در مسابقات کشوری کشتی با چوخه در قوچان