حاشیه‌های افتتاح پل معلق اردبیل از اغراق بعضی مسئولین تا رفتارهای ناشایست با خبرنگاران