خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود/سیاست خباثت‌آلود استکبار در منطقه ایجاد جنگهای نیابتی است