یک ویدئوی عجیب: وقتی بازیکنان تراکتورسازی به اشتباه جشن قهرمانی گرفتند!/چه کسی به سرمربی تراکتور درو