وولفسبورگ ۲ – ۱ دورتموند؛ پیروزی نزدیک شاگردان هکینگ با درخشش دی بروین