(تصاویر) هنرمندان و چهره‌ها در مراسم ترحیم محمدعلی سپانلو