درآمد 120 میلیون تومانی نوغان‌داران فردوسی در سال‌ جاری