تمجید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از حمله اتمی آمریکا به ژاپن