اعلام همبستگی شیعیان نبل والزهراء با شیعیان در محاصره فوعه وکفریا+عکس