تعداد فروشگاه‌های لوازم‌آرایش 5 برابر کتابفروشی‌ها