آیین اختتامیه بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران / عکس: حامد جمشیدی