اکبری: مقابل فیلیپین آمادگی روانی کافی نداشتیم/آماده نگه‌داشتن بازیکنان سخت است