(تصاویر)الرمادی صحنه‌نبرد سنگین میان ارتش عراق و داعش